شرایط استفاده از جت اسکی در جزیره کیش

جت اسکی کیش

1-مطالعه دقیق و کامل کردن فرم اجاره جت اسکی

2- افرادی که سنگین وزن هستند باید به تنهایی سئار جت اسکی بشوند

3-به هر خانواده فقط یک جت اسکی داده می شود.

4 -برای سوار شدن باید به آموزشهای مربی و نکات مهم توجه کنید و یاد بگیرید

5-باید در محدوه خاصب با جت اسکی حرکت کنید و به محدوده های دیگر وارد نشوید

6-هرگونه حرکت و مانور آکروباتیک ممنوع است.

7- با هرگونه شناور باید صد متر فاصله داشته باشید.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید