1133 خانواده فرهنگی در مدارس کیش اسکان داده شدند

 از 28 اسفند 92 تا 9 فروردین 93، در مجموع 1133 خانواده فرهنگی گردشگر نوروزی در مدرسه های کیش اسکان داده شدند. به گفته روابط عمومي کیش این تعداد خانواده شامل 6320 نفر بوده اند که هر خانواده به مدت حداقل سه شب در کلاس های درس تجهیز شده مدارس اسکان داده شدند . در تعطیلات نوروزی امسال 134 کلاس درس و نمازخانه ها در 11 مدرسه کیش برای اسکان گردشگران فرهنگی آماده و تجهیز شدند . تعداد نفرات اقامت در کلاس های درس در این مدت 18960 نفر بوده که بطور متوسط از هر کارت فرهنگی 5/5 نیم نفر استفاده کرده اند. طبق اين گزارش یک مدرسه 13 کلاسه برای اسکان ایثارگران اعم از فرهنگی و غیر فرهنگی تجهیز و اختصاص یافته است که بطور مستقیم از سوی واحد ایثارگران آموزش و پرورش در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گرفت. همچنین اگر خانواده ای دارای دو کارت فرهنگی باشد می تواند این زمان تا سه شب دیگر نیز تمدید شود.

نوشتن دیدگاه