زمینهای تنیس خاکی و هارت کورت جزیره کیش

این زمینهای ورزشی مهمترین زمینهای ورزشی کیش هستند و زمینهای تنیس خاکی و هارت کورت جزیره کیش مورد توجه فدراسیون جمهوری اسلامی استو مسابقات داخلی و تنیس در این مجموعه برگزار می شوند.این زمینها مساحتی به اندازه 13500 متر مربع دارند.و دارای 9 زمین خاکی ،دفتر اداری،زمین استادیوم،سکو برای تماشاچیان و سرویس های بهداشتی است

 

نوشتن دیدگاه