تبديل جزيره هندورابي به مقصد اصلي گردشگران و بوم گردانان كشور

 

 

 


به گفته روابط عمومي جزیره کیش تبديل جزيره هندورابي به مقصد اصلي گردشگران و بوم گردان كشور و منطقه يكي از طرح هاي مهم توسعه گردشگري در سازمان كيش میباشد كه با نگاه ويژه به حفظ طبيعت منحصر بفرد هندورابي و محيط زيست دريايي است . متنوع بودن حیات وحش در جزیره هندورابي در كنار طبيعت بكر و و سواحل آن نقش بسیار موثري در تبديل اين جزيره توسعه نيافته به الگوي گردشگري پايدار را دارد . سازمان جزیره كيش نيز در راستاي توسعه پايدار هندورابي  تمام طرح هاي پيشنهادي را بر اساس شرايط اكولوژيك جزيره هندورابي ارزيابي کرده و سرمايه گذاران و فعالان بخش خصوصي و دولتي  در دوره ساخت طرح هاي گردشگري و تفريحي و بهره برداري از اين طرح ها ملزم به رعايت قوانين و ضوابط محيط زيستي خواهند بود.


نوشتن دیدگاه