افتتاح مسیرهای پروازی جدید کیش ایر

به خبر از مدیر روابط عمومی و امور بین المللی شرکت هواپیمایی کیش ایر،در راستای رضایتمندی مسافران و توسعه شبکه پروازهای خارجی،از ابتدای تیر ماه پروازها را برقرار می کند. مسیر پروازها به شرح زیر می باشد :

فرودگاه امام – تفلیس،فرودگاه امام  – ایروان،فرودگاه امام   – کیف،فرودگاه امام – استانبول،شیراز  – تفلیس ،بوشهر – تفلیس،تهران – ارومیه،فرودگاه امام – باکو،مشهد – ایروان،شیراز – ایروان،کرمانشاه-تفلیس .

 

نوشتن دیدگاه