اسکان مسافران بهاری جزیرهکیش در فضاهای سرپوشیده

 

به دلیل بارش باران در جزیره زیبای کیش مسافران نوروزی این جزیره در کمپ های سر پوشیده اسکان داده شدند . به گزارش روابط عمومی جزیره کیش بارش باران از ظهر روز 4شنبه در 6 فروردین آغاز شد . به همین دلیل مسافران در کمپ هایی با چادر در مکانهای ورزشی و نمایشگاه بین المللی اسکان داده شدند .

نوشتن دیدگاه