آزاد شدن اشتغال کار اتباع خارجی در کیش

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان طبق بیانیه ایی گفت:کیش و چهار استان دیگر استان هرمزگان از ممنوئیت اشتغال اتباع خارجی خارج شده است.البته وی افزود:برداشته شدن این ممنوعیت تنها شامل اتباعی می شود که در طرح آزمایش ششم شرکت کرده اند و از این رو می توان نسبت به ایجاد دفترهای وکالت برای ساماندهی اتباع خارجی اقدام و برای آنان پروانه کار صادر کرد.طرح آزمایش ششم آخرین آزمایش صورت گرفته از وضعیت اتباع و مهاجرین خارجی در این استان است.

 

 
نوشتن دیدگاه