آب مصرفی مورد نیاز مسافران نوروزی و ساکنین جزیره کیش

 آب شیرین کن هاي جزیره کیش روزانه 22هزار مترمکعب آب مورد نیاز مسافرانی نوروزی و کیشوندان را فراهم میکند تا با تدبیرهای مناسب، در ایام تعطیلات نوروزی هیچ مشکلی برای تامین آب وجود نداشته باشد. طبق اين گزارش، در بخش تامین و مصرف برق به ویژه برای ایام تعطیلات نوروزی، تاکنون مشکل خاصی وجود نداشته .


نوشتن دیدگاه